خانه / 1397 / تیر

بایگانی ماهانه: تیر 1397

وانت تلفنی وطن | وانت بار وطن

وانت تلفنی وطن ⇔ وانت بار وطن وانت تلفنی وطن یکی از مجهز ترین ناوگان حمل ونقل با زیر ساخت دو وسیله کامیونت و وانت نیسان باپرسنل کار آزموده و سوابق درخشان در کلیه نقاط تهران. باربری وطن و وانت تلفنی وطن بار با توجه به ساختار تیم حرفه ای …

توضیحات بیشتر »

وانت تلفنی یوسف آباد وانت بار یوسف اباد

وانت تلفنی یوسف اباد،وانت بار یوسف اباد وانت تلفنی یوسف آباد مجهز ترین وانت تلفنی حمل و نقل با زیر ساخت دو وسیله کامیونت و وانت نیسان باپرسنل کار آزموده و سوابق درخشان در کلیه نقاط یوسف آباد خدمات دارد.   باربری و وانت تلفنی یوسف آباد با توجه به …

توضیحات بیشتر »

وانت تلفنی گیشا وانت بار گیشا

وانت تلفنی گیشا وانت بار گیشا وانت تلفنی گیشا با نیم قرن سابقه درخشان یکی از مجهز ترین ناوگان حمل ونقل با زیر ساخت دو وسیله حمل و نقل کامیونت و وانت باپرسنل کار آزموده و سوابق درخشان در کلیه نقاط گیشا. دوشعبه در شمال و غرب تهران : مستقیم …

توضیحات بیشتر »

وانت تلفنی سردارجنگل وانت بار سردار

وانت تلفنی سردار جنگل یکی از مجهز ترین ناوگان حمل و نقل در سردارجنگل  با زیر ساخت دو وسیله حمل و نقل کامیونت و وانت باپرسنل خوش اخلاق و باسوابق حمل و نقل اثاث منزل  در کلیه نقاط سردارجنگل. مستقیم مدیریت:09194093134 02144973278 02188565084 02122367259 09196551334 ا باربری و وانت بار …

توضیحات بیشتر »

وانت تلفنی ستاری ↔ وانت بار ستاری

وانت تلفنی ستاری ⇔ وانت بار ستاری مستقیم مدیریت:09194093134 02144973278 02188565084 02122367259 09196551334 وانت تلفنی ستاری یکی از سریعترین و قدیمی ترین ناوگان حمل و نقل با زیر ساخت دو وسیله حمل و نقل کامیونت مسقف و وانت باپرسنل کار آزموده و سوابق درخشان در کلیه نقاط ستاری.   باربری …

توضیحات بیشتر »